Søndersø og Skamby Kirker

Babysalmesang

Har du lyst til at give din baby en musisk start på livet, så er det muligt til babysalmesang. Det styrker de kreative sider af det lille nye menneske at høre musik - og ikke mindst at høre mor eller far synge.

Salmer er meget velegnede på grund af den ro og skønhed, som både tekst og musik ofte udtrykker. Det meget tidlige alderstrin fra 2 - 11 mdr. er ideelt til denne aktivitet, fordi barnet endnu ikke er begyndt at gå og derfor har alle sine sanser rettet mod de ting, som kommer fra mor eller far.

Børnene lærer ikke at synge ved at være med til babysalmesang, men det er en god forberedelse til eller opfølgning på dåben at deltage i babysalmesang, så både barn og forældre bliver fortrolige gudstjenestens rytme og musik. Sidst, men ikke mindst introduceres barnet for den enestående danske salmeskat, og den lagres i barnets bevidsthed til brug resten af livet.  

 

Babysalmesang foregår på plejecenter Vesterbo som en del af gudstjenesterne for beboerne dér. Her vil kirkesanger Anitta Soliz Nielsen og sognepræsterne fra Søndersø, Særslev, Veflinge og Hårslev sørge for en sjov time med pædagogisk rytme og sang i fællesskab med Vesterbos beboere, andre babyer og deres mødre eller fædre.

Det første forløb sluttede i december 2009, og vi havde undervejs besøg af et TV-hold, som lavede en udsendelse om babysalmesang til programmet "Kirken i farver". Indslaget kan ses ved at klikke her.

 

Hvor og hvornår: 
Babysalmesang foregår på Plejecenter Vesterbo og kører fortløbende hver anden torsdag kl. 10.30 året rundt. Man deltager så længe man har lyst og mulighed for det. Nærmere information og tilmelding hos kirkesanger Anitta Soliz Nielsen.

Deltagere:
Beboerne på Vesterbo samt tilmeldte babyer i alderen 2 til 11 måneder.

Pris:
For medlemmer af Folkekirken er deltagelse gratis, mens der for ikke-medlemmer er fastsat en egenbetaling på 500 kr.

Tilmelding til babysalmesang

Er I bosiddende i Søndersø eller Skamby sogne?
cookie information