Søndersø og Skamby Kirker

Mini-konfirmander

Børn i 3. klasse på Søndersøskolen har mulighed for at blive mini-konfirmander..!! Mini-konfirmand navnet på et undervisningsforløb, Folkekirken tilbyder i det meste af landet. Her hos gør vi det i form af et integreret forløb i Søndersøskolens kristendomsundervisning, hvor præsten jævnligt besøger klassen for at fortælle om kirken og de ting, der er i den.  

I den tid, hvor forløbet kører, kommer præsten i hver 3. klasse cirka én gang om ugen. Sammen med klassens lærer går vi over til kirken eller præstegården - det afhænger af, hvad vi skal lave netop den dag.

Hvad laver vi så..?? Ja, det skifter fra gang til gang, men kort sagt er det en blanding af sang, skuespil, historiefortælling, leg, hygge og opdagelsesture rundt i kirken og på kirkegården. Ofte får vi også lidt at spise og drikke, så der er kræfter til dagens aktiviteter.

Herunder kan du se billeder fra tidligere hold mini-konfirmander, der er i gang med forskellige ting.

cookie information