Søndersø og Skamby Kirker

For afdøde personer, som var medlemmer af Folkekirken, kan der arrangeres begravelse eller bisættelse i Søndersø Kirke eller Skamby Kirke.

Henvendelse om begravelse / bisættelse sker til kirkekontoret, som samtidig kan fortælle hvilken af præsterne, der vil forestå handlingen. Ved samme lejlighed træffes ofte også aftale om tid og sted for en samtale forud for den kirkelige handling. Oftest møder præsten de pårørende i afdødes hjem eller hos familie bosiddende i nærheden.

 

Ved samtalen aftales blandt andet alle de praktiske ting omkring handlingen i kirken og hvilke salmer, der skal synges. Forløbet af den kirkelige handling bliver gennemgået og de enkelte leds betydning bliver forklaret. På den måde vil man som pårørende lettere føle sig tryg på selve dagen for begravelsen / bisættelsen. Endelig vil præsten spørge til afdødes livshistorie for at kunne skrive en tale med et personligt islæt.

 

Forslag til salmevalg kan findes på www.dendanskesalmebogonline.dk og ellers er præsten gerne behjælpelig med at finde salmer i løbet af samtalen.

 

For valg af gravsted på Skamby eller Søndersø Kirkegård vil det være en god idé snarest muligt efter dødsfaldet at gå en tur på kirkegården og se hvilke muligheder, der findes. Man er velkommen til at kontakte graveren, som gerne går med rundt, og fortæller om hvad kirkegården kan tilbyde.

cookie information