Søndersø og Skamby Kirker

Dåb af små børn

Ønsker I at holde dåb for jeres barn i Søndersø Kirke eller Skamby Kirke, rettes henvendelse til kirkekontoret. Her træffes aftale om hvilken søndag eller helligdag dåben skal finde sted, og præsten oplyses om barnets cpr. nummer og hvilket navn, det skal have.

Enhver er velkommen til dåb i kirkerne. Det er ikke et krav, at man bor i Søndersø eller Skamby eller i øvrigt har tilknytning hertil.

 

Forud for dåben skal man have en samtale med præsten om forløbet af dåben og om hvad de enkelte led i ritualet betyder. De praktiske ting omkring dåben bliver der også mulighed for at snakke om, så man efter samtalen gerne skulle føle sig "klædt på" til dåben i kirken. Samtalen finder almindeligvis sted i hjemmet ved at præsten kommer på besøg. Samtalen kan også finde sted i præstegården eller i præstekontoret i Skamby Multihus, hvis man foretrækker det. Aftale om tid og sted træffes med præsten i forbindelse med anmeldelsen af dåb.

Ved dåbssamtalen skal præsten have navne og adresser på barnets faddere. Et barn skal have mindst to og højest fem faddere inklusiv den, der bærer barnet. Er det én af forældrene selv, der bærer barnet, skal der dog mindst være to faddere derudover.

cookie information