Søndersø og Skamby Kirker

Dåb af større børn og voksne

 

Dåb er ikke noget, der kun kan foregå med små børn. Enhver der ønsker det, kan - uanset alder - blive døbt.

For at blive døbt som stort barn eller voksen i Folkekirken er det dog en forudsætning, at man ikke tidligere er blevet døbt, hverken her i Danmark eller i udlandet. Hvis man tidligere er blevet døbt f.eks. i en katolsk kirke skal man ikke gentage dåbshandlingen, men blot anmode om at blive optaget som medlem af Folkekirken på baggrund af ens dåb.

Såfremt man ønsker at blive døbt som voksen eller i forbindelse med ens konfirmationsforberedelse, skal man rette henvendelse til kirkekontoret for at få aftalt det praktiske forløb og en dato for dåben.

Selve dåben kan enten finde sted i forbindelse med en almindelig gudstjeneste på søndage og helligdage, eller der kan afholdes en særskilt dåbsgudstjeneste, hvis man ønsker dåben skal foregå mere diskret.

Forud for dåb af større børn og voksne vil man skulle have en eller flere samtaler med den præst, der skal foretage dåben. Formålet med samtalerne er at gøre én bekendt med indholdet af den kristne tro. Konfirmationsforberedelse og/eller regelmæssig deltagelse i gudstjenesterne og kirkens øvrige aktiviteter vil også være et godt supplement til samtalerne med præsten, og kan i et vist omfang gøre det ud for den undervisning, reglerne om voksendåb ellers kræver. 

I forbindelse med en dåb af større børn eller voksne skal der være mellem 2 og 5 vidner. (Disse vidner svarer til fadderne ved en barnedåb). Ved samtalen med præsten forud for dåben, skal navne og adresser på dåbsvidnerne oplyses. Ønsker man en rent privat dåb, kan kirkens personale fungere som dåbsvidner.

cookie information