Søndersø og Skamby Kirker

Konfirmationsdatoer

Konfirmation i Søndersø Kirke finder sted sidste søndag i april og første søndag i maj samt for evt. specialklasse på Bededag. Konfirmation i Skamby Kirke finder sted første søndag i maj.

 

2020:    26. april og 3. maj      Bededag = 8. maj

2021:    25. april og 2. maj      Bededag = 30. april

2022:    24. april og 1. maj      Bededag = 13. maj

2023:    30. april og 7. maj      Bededag = 5. maj 

2024:    28. april og 5. maj      Bededag = 26. april

2025:    27. april og 4. maj      Bededag = 16. april

2026:    26. april og 3. maj      Bededag = 1. maj

 

Børnene i Søndersø Sogn fordeles på de to konfirmationssøndage sådan at dem, der går i Søndersøskolens A. og evt. C. klasse konfirmeres sidste søndag i april, mens børn, der går i B. klassen konfirmeres første søndag i maj.


Konfirmation

Konfirmationen er din store dag..!! For første gang i dit liv bliver der for alvor holdt fest for familie og venner, hvor DU er i centrum som dagens hovedperson.

Det hele starter med konfirmationen i kirken, hvor du sammen med de andre konfirmander selv skal sige "ja", når præsten spørger, om du vil konfirmeres i den kristne tro. Her siger du "ja" til, at du står inde for den kristne måde at opfatte livet og tilværelsen på. Men der sker også noget andet, for samtidig siger Gud også "ja" til dig... Konfirmationen er nemlig dér, hvor du bliver mindet om at den kærlighed, du blev lovet af Gud ved din dåb, den husker Han! Nu - og altid.

Før du kan blive konfirmeret, skal du "gå til præst" eller konfirmationsforberedelse, som det også kaldes. Ellers har du jo ikke en chance for at vide, hvad du siger "ja" til, og hvad alt det med Gud er for noget. Når du går i 6. klasse på Søndersøskolen, vil du umiddelbart inden sommerferien modtage et brev fra kirken med en indbydelse til et møde, hvor du og dine forældre kan høre mere om konfirmationen og hvad vi skal lave, mens du "går til præst". Her kan du også blive meldt til konfirmationsforberedelsen, som foregår mens du går i 7. klasse.

For at blive konfirmeret kræves det, at du er døbt. Konfirmationen er nemlig en bekræftelse af din dåb. Du behøver derimod ikke at være døbt for at modtage konfirmationsforberedelse.

 

Og så lidt til forældrene...

Konfirmation finder som hovedregel sted i kirken i det sogn, hvor man bor. Børn på Søndersøskolen bosiddende i Søndersø konfirmeres altså i Søndersø Kirke, mens børn fra Skamby og andre sogne konfirmeres i Skamby Kirke. Denne skelnen ud fra bopæl er nødvendig af pladshensyn i særligt Søndersø Kirke, hvor det er svært at rumme konfirmationer med mere end 20 konfirmander uden at der bliver problemer med rimelig plads til familiemedlemmer og andre gæster, parkering ved kirken og plads til konfirmanderne ved alteret.

Selvom konfirmationen af eleverne på Søndersøskolen er splittet op på forskellige datoer og i de to kirker, er konfirmationsforberedelsen planlagt til at foregå klassevis. Placeringen fastsættes af skolen, så det passer bedst muligt ind i det øvrige skema.

 

Børn der går på Kystskolen afd. Løkkemark er også velkomne til konfirmation i Skamby Kirke. Indskrivningen finder sted på mødet før sommerferien, som omtales her ovenfor, men selve konfirmationsforberedelsen vil finde sted hos sognepræsten i Krogsbølle, hvis barnet fortsætter i 7. klasse på Kystskolen afd. Krogsbølle.

 

______________________

 

For børn i specialklasserne gælder særlige regler om muligheden for konfirmation i Søndersø Kirke, da de kan vælge enten at blive konfirmeret i deres bopælssogn eller i Søndersø Kirke som samlet hold. Konfirmationen i Søndersø Kirke finder sted på Bededag.

 

Konfirmationsforberedelsen for specialklassens elever varetages af sognepræst Gunvor Sandvad fra Særslev. Alle spørgsmål og henvendelser vedr. forberedelse og konfirmation af specialklasserne rettes derfor til hende enten på tlf. 64 84 11 37 eller pr. mail til: GSA@km.dk

cookie information