Søndersø og Skamby Kirker

Vielse

Hvis man ønsker en vielse i Søndersø Kirke eller Skamby Kirke, henvender man sig til kirkekontoret for at aftale datoen og tidspunktet for vielsen og tid til en vielsessamtale.

Jo tidligere man har mulighed for at få truffet en aftale, desto større mulighed er der for, at kirken ikke allerede er optaget i forvejen. Så henvend jer gerne så snart I er sikre på hvilken dato, I ønsker.

 

Alle er velkomne til vielse i kirkerne, uanset hvor man bor. Det er dog et lovkrav at mindst én af parterne skal være medlem af Folkekirken, for at vielsen med juridisk gyldighed kan finde sted i kirken.

 

Samtalen forud for vielsen finder sted hjemme hos jer ved at den af præsterne, der skal forrette vielsen, kommer på besøg. Hvis I hellere vil have samtalen i præstegården eller på præstekontoret i Skamby Multihus, er I også velkomne til det. Ved samtalen gennemgår vi vielsesritualet og taler om de enkelte leds betydning. Vi skal også have styr på hvilke salmer, der skal synges og præsten vil selvfølgelig også spørge ind til hvem I er, for at lære jer lidt at kende, så vielsen kan gøres mere personlig.

Endelig skal præsten have oplyst navne og adresser på to vidner samt have udleveret jeres prøvelsesattest.

 

For at få udstedt en prøvelsesattest skal I aflevere en udfyldt og underskrevet ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen udfyldes og indsendes elektronisk med NemID via www.borger.dk

Når I bestiller en prøvelsesattest er det vigtigt at være opmærksom på, at den kun er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

 

Præsten vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med gode forslag til salmevalget i løbet af samtalen, men har I lyst til selv i forvejen at finde nogle gode, er der hjælp at hente på følgende hjemmeside: www.dendanskesalmebogonline.dk


Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab er for dem, som tidligere er blevet gift på rådhuset, men som også føler, at de vil have Guds velsignelse over deres ægteskab.

 

Der er ingen frist for hvor lang tid, der må gå mellem vielsen på rådhuset og velsignelsen i kirken. Det er f.eks. en smuk indledning til et sølv- eller guldbryllup at komme i kirke til en velsignelse.

 

Ritualet for en kirkelig velsignelse følger i høj grad vielsesritualet, og hvis ikke jeres gæster ved på forhånd, at I allerede er gift på rådhuset, er det slet ikke sikkert, at de opdager det!

 

Ved en kirkelig velsignelse gælder de samme retningslinjer, som man kan læse ovenfor under "vielse", men i stedet for en prøvelsesattest og oplysninger om vidner, skal præsten blot have en kopi af jeres vielsesattest i forbindelse med samtalen.


Typiske spørgsmål om vielse og kirkelig velsignelse

Kan vi blive viet hjemme i haven..??

Ja, det kan faktisk godt lade sig gøre! Det er nemlig en mulighed at afholde en kirkelig vielse eller velsignelse udenfor kirkerummet, hvis I har en særlig tilknytning til stedet, hvor I ønsker handlingen skal foregå. Så en vielse i jeres egen have er bestemt en mulighed. Præsterne medvirker dog kun ved handlinger i Søndersø og Skamby Sogne, så ønsker I at blive gift et andet sted, skal I rette henvendelse til præsten i det sogn, hvor jeres vielseslokalitet er beliggende.

Ved vielse udenfor kirkerummet skal præsten i hvert enkelt tilfælde godkende stedet for vielsen for at sikre at forholdene er i orden, så vielsen kan gennemføres forsvarligt og værdigt.

Alle udgifter til lydanlæg, lys, stole og evt. telt eller pavillon afholdes af brudeparret, ligesom det også er jeres eget ansvar at søge om tilladelse hos rette vedkommende, hvis vielsen skal finde sted på en lokalitet, I ikke selv ejer.

Kirkens organist og kirkesanger medvirker gerne ved vielser udenfor kirkerummet, og organisten medbringer da et elektrisk klaver til at akkompagnere. Er der ønske om anden musikledsagelse aftales det i hvert enkelt tilfælde med præsten.

 

Skal vielsen foregå om lørdagen..??

Vielser kan foregå alle ugens dage og på et hvilket som helst tidspunkt. Det er ikke et krav at vielsen finder sted om lørdagen. Det er bare sådan traditionen er blevet.

Ønsker I at blive viet på andre tidspunkter, er det ikke noget problem. Henvend jer blot med jeres ønske, så finder vi en løsning.

 

Må der medvirke solister med sang og musik til en vielse..??

Som hovedregel er I velkomne til at få solister til at optræde med et enkelt nummer eller to i løbet af vielsen. Eneste krav fra kirkens side er blot, at brudeparret selv står for at træffe aftalen og at tekst og musik ikke er i modstrid med den kristne tro.

Aftale om solisters medvirken træffes med præsten, som koordinerer på hvilket tidspunkt i løbet af handlingen solisterne kommer på. I er også velkomne til at tage kontakt til kirkens organist, hvis jeres solist evt. har brug for akkompagnement.

Betaling af solister er en privat sag og er ikke noget kirkens præster eller medarbejdere kan medvirke til eller stå for.

 

Kan homoseksuelle også blive viet i kirken..??

Homoseksuelle par kan vies eller få kirkeligt velsignet deres borgerlige ægteskab i kirken på lige fod med alle andre. Ingen af kirkernes præster har teologiske problemer med homoseksuelle ægteskaber og medvirker gerne ved disse handlinger.

Ritualerne for homoseksuelle minder meget om de velkendte ritualer for heteroseksuelle, men selvfølgelig med små ændringer rundt omkring. Der indgår naturligvis også musik, salmer og en personlig tale som ved alle andre vielser og kirkelige velsignelser.

cookie information