Søndersø og Skamby Kirker

Valg til menighedsrådet

15.09.2020

Der skal vælges nye menighedsråd i Søndersø og Skamby Sogne for perioden 2020 - 2024. Der afholdes orienteringsmøder d. 12. maj i begge sogne, og det endelige valg finder sted på valgforsamlinger d. 15. september.

Der er offentlig adgang til orienteringsmøder og valgforsamlinger, men kun personer med valgret har tale- og stemmeret ved møderne.

På orienteringsmøderne d. 12. maj i henholdsvis sognelokalerne i Skamby Multihus og menighedslokalerne i Søndersø Præstegård vil der først være en orientering om menighedsrådets opgaver og en gennemgang af planerne for de kommende år. Der er mulighed for at stille spørgsmål og evt. melde sin interesse for at opstille til menighedsrådet.

På valgforsamlingerne d. 15. september, som afholdes de samme steder som orienteringsmøderne, er der mulighed for at opstille kandidater til menighedsrådet, og til slut vælges medlemmerne af det kommende menighedsråd af de tilstedeværende.

Valgret har personer der er fyldt 18 år, er bosiddende i sognet og er medlemmer af Folkekirken.

Man kan kun afgive sin stemme til menighedsrådsvalget ved personligt fremmøde på valgforsamlingen d. 15. september.

Del dette:
cookie information