Søndersø og Skamby Kirker

Der skal vælges nye menighedsråd i Søndersø og Skamby Sogne for perioden 2020 - 2024. Der afholdes orienteringsmøder d. 12. maj i begge sogne, og det endelige valg finder sted på valgforsamlinger d. 15. september.Læs mere


Torsdag d. 26. marts kl. 17.00 er der gudstjeneste for hele familien i Skamby Kirke, et måltid mad uden besvær og hyggeligt samvær med andre børn og voksne. Læs mere


Efterhånden er det ved at være en tradition i Søndersø og Skamby, at fastelavn bliver fejret i kirken med en festlig børnegudstjeneste og bagefter med tøndeslagning, hyggeligt samvær og fastelavnsboller i Skamby Multihus og et...Læs mere


Søndag d. 2. februar kl. 19.30 er der lysgudstjeneste i Skamby Kirke med ord og musik, der lægger op til en fejring af Kyndelmisse.Læs mere


Tirsdag d. 21. januar kl. 19.00 er der salmesangsaften i Søndersø Præstegårds Menighedslokaler. Sammen med kirkens kor og organist Uffe Hansen kan du lære melodier og nye salmetekster og mærke glæden ved at synge sammen.


cookie information