Søndersø og Skamby Kirker

Graveren

Graver:                                          Gravermedhjælpere:

Carl Rosenkær Nielsen                     Kenneth og Ole

Rørupgyden 33

5560 Aarup

 

Graverkontoret ligger på Søndersø Kirkegård. Der er ingen faste åbningstider, men graveren eller gravermedhjælperne kan som regel træffes ved personlig henvendelse på kirkegårdene i tidsrummet 8.00 til 15.30 på alle hverdage. 

Telefonisk henvendelse kan ske tirsdag til fredag kl. 12.30 - 13.30 på tlf. 40 16 53 33. Henvendelse på mail kan ske til: sondersokirkegard@mail.dk eller graveren@skamby.dk

 

Graveren har en lang række opgaver på kirkegårdene og i kirkerne. Sammen med gravermedhjælperne sørger han først og fremmest for drift og vedligeholdelse af kirkegårdene og deres gravsteder. I løbet af året indebærer det flere forskellige opgaver med udplantningen af forårs- og sommerblomster og grandækningen som højdepunkterne.

 

Graveren forestår desuden højtideligheden omkring urnenedsættelse og varetager kirkegårdenes administration. På graverkontoret klarer han følgende opgaver: 

  • Yder rådgivning og indgår aftaler om pasning af gravsteder
  • Koordinerer aftaler om pyntning af kirkerne ved vielser og begravelser / bisættelser
  • Udsender regninger for pasning af gravsteder
  • Rådgiver og træffer aftaler om nyanlæg eller omlægning af gravsteder

Send en besked til graver Carl Nielsen

cookie information