Søndersø og Skamby Kirker

Kirkekontoret

 

Kirkekontoret passes af sognepræst Ulrik Andersen. Det ligger i præstegården på adressen: Langebyende 2, 5471 Søndersø

Da der ikke er ansat en kordegn har kontoret ingen faste åbningstider, men er åbent, når sognepræsten ikke er afsted til gudstjenester, kirkelige handlinger eller andre opgaver "ud af huset".

 

Hver fredag mellem kl. 14.00 og 15.00 har kirkekontoret åbent i præstekontoret i Skamby Multihus på adressen Torupvej 59 i Skamby. Her er mulighed for at få møde op uden forudgående aftale. 

 

tlf. 28 51 39 06

mail: soendersoe.sogn@km.dk eller skamby.sogn@km.dk

sikker formular: klik her

  

 

Kirkekontoret tager sig af personregistreringen i Søndersø og Skamby sogne og klarer alle opgaver omkring:

  • Fødselsregistrering
  • Navngivning uden dåb
  • Dåb
  • Navneændring
  • Kirkelig vielse
  • Medlemskab af Folkekirken
  • Udstedelse af attester
  • Sognebånd
  • Anmeldelse af dødsfald
  • Begravelse / bisættelse

 

Fødselsregistrering, navngivning uden dåb, navneændring og anmeldelse af dødsfald kan kun foregå via en digital anmeldelse med NemID på www.borger.dk.

Ved flere af de resterende ting skal der udfyldes en anmeldelsesblanket i forbindelse med registreringen. De fleste af blanketterne kan hentes her på siden.

 

Har du behov for hjælp til at foretage den digitale anmeldelse eller har du spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at kigge forbi, ringe eller skrive en mail. Hvis din skriftlige henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger skal du anvende "sikker formular".

cookie information