Søndersø og Skamby Kirker

Kirkesangeren

Kirkesanger

Anitta Soliz Nielsen

Tallerupvej 52

5690 Tommerup St.

 

tlf. 40 27 73 70

mail: anittanielsen13@hotmail.com

 

 

Kirkesangerens opgave er at synge for ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Ud over tjenesterne i kirkerne står hun også for babysalmesang på Plejecenter Vesterbo. 

Sammen med graveren virker hun også som kirketjener og tager imod folk i våbenhuset, sørger for salmebøger og hjælper tilrette i kirken, hvis der er behov for det.

 

Desuden kan hun, efter aftale med præsten og ønske fra pårørende ved dødsfald eller brudepar ved vielser, engageres til at synge et solonummer i løbet af den kirkelige handling.

Ønsker om solosang aftales ved henvendelse til præsten, der så formidler ønsket videre til kirkesangeren.

cookie information