Søndersø og Skamby Kirker

Organisten

Organist

Uffe Richter Hansen

Bakkevej 9

5450 Otterup

 

tlf. 26 28 15 65

mail: ufferichter45@gmail.com

 

 

 

Organistens opgave er at spille på kirkernes orgeler og klaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Desuden leder organisten kirkernes voksenkor og medvirker ved enkelte lejligheder i konfirmationsforberedelsen.

 

I samarbejde med menighedsrådenes aktivitetsudvalg er organisten også musikarrangør. Organisten er initiativtager til den musiske del af gudstjenesterne med ekstra musik og bestemmer i vid udstrækning hvilke kunstere, der får lov at medvirke ved disse gudstjenester. På samme måde er det også organistens ansvar at arrangere koncerter i kirkerne. Al henvendelse om koncerter rettes derfor i første omgang til ham.

cookie information