Søndersø og Skamby Kirker

Her kan den nyeste udgave af Skamby Sogns Kirkeblad altid findes.

Du henter bladet ved at klikke her.

 

Kirkebladet udkommer ikke som et selvstændigt blad, men er at finde som midtersiderne i "Bladet", der udkommer fire gange om året i marts, juni, september og december til alle husstande i Skamby Sogn. "Bladet" udgives af Borgerforeningen og her finder du foruden kirkens sider også nyheder fra de øvrige foreninger i sognet.

Har du ikke modtaget "Bladet", er du meget velkommen til at rette henvendelse til kirkekontoret. Du vil herefter modtage kirkens sider separat, og Borgerforeningen vil blive gjort opmærksom på fejlen, så det forhåbentlig ikke sker igen.

 

Ekstra eksemplarer af kirkens fire sider i "Bladet" findes altid i kirkens våbenhus. De kan frit afhentes.


cookie information