Søndersø og Skamby Kirker

Menighedsrådet

Menighedsrådet består af fem valgte medlemmer fra sognet plus præsterne, der er fødte medlemmer af rådet.

Menighedsrådets opgave er - sammen med præsterne - at støtte og udvikle det kirkelige liv i sognet. Det har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for kirkens personale (undtagen præsterne).

Der bliver holdt møde i menighedsrådet cirka ni gange om året. Møderne er offentlige og alle er velkomne til at overvære dem.

Menighedsrådet kan kontaktes ved henvendelse til ét af medlemmerne eller pr. mail på 7855@sogn.dk


Skamby Sogns menighedsråd består af følgende personer:

Jørgen Jørgensen

Ullerupvej 56

5485 Skamby

tlf. 64 89 20 06

 

Bodil Arndal

Bredgade 20

5485 Skamby

tlf. 60 75 98 18

 

 

Susanne Juul Tost

Brøndstrupvej 54

5485 Skamby

tlf. 31 13 61 10

 

Annika Nydel

Fabriksvej 31

5485 Skamby

tlf. 26 20 19 17

 

Niels Olsen

Bredgade 19

5485 Skamby

tlf. 64 85 15 71

 

Gunnar Hansen (kirkeværge - udenfor rådet)

Holmevej 6

5471 Søndersø

tlf. 64 89 10 50

cookie information