Søndersø og Skamby Kirker

Menighedsrådet

Menighedsrådet består af otte valgte medlemmer fra sognet plus præsterne, der er fødte medlemmer af rådet.

Menighedsrådets opgave er - sammen med præsterne - at støtte og udvikle det kirkelige liv i sognet. Det har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for kirkens personale (undtagen præsterne).

Menighedsrådet holder møde ca. ni gange om året. Møderne er offentlige og alle er velkomne til at overvære dem.

Menighedsrådet kan kontaktes ved henvendelse til ét af medlemmerne eller pr. mail på 7867@sogn.dk


Søndersø Sogns menighedsråd består af følgende personer:

Jan Dichmann de Vos

Sømarksvej 182

5471 Søndersø

tlf. 26 28 24 77

 

 

Anne-Grete Hansen

Sømarksvej 230

5471 Søndersø

tlf. 64 89 14 77

 

John Harfeld

Birkemosevej 15

5471 Søndersø

tlf. 61 30 25 04

 

Flemming Knudsen

Birkemosevej 61

5471 Søndersø

tlf. 30 26 17 61

 

Bente Hatting Kaysen

Vestervænget 7D

5471 Søndersø

tlf. 42 83 37 33

 

 

Kirsten Staffensen

Havrevænget 23

5471 Søndersø

tlf. 22 17 97 18

 

Poul Bach Ejstrup

Søndersøvej 405E

5000 Odense C

tlf. 25 16 13 66

 

Bodil Petersen

Odensevej 56

5471 Søndersø

tlf. 64 89 18 81

cookie information